Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach zaprasza
Biblioteka Uniwersytecka UJK w Kielcach cyklicznie zapraszam do siebie na spotkania związane z górami wysokimi i ludźmi, dla których ich zdobywanie stało się największym wyzwaniem, pasją i sensem życia. Czytaj dalej
Słoneczna Jesienna Wędrówka
Przy niezwykle sprzyjającej aurze, w towarzystwie jesiennego słońca grupa sympatyków turystyki pieszej wyruszyła w dniu 29 października 2022 r. na jesienny spacer- pierwszy pod przewodnictwem nowo wybranych władz Koła Miejskiego koneckiego Oddziału PTTK. Czytaj dalej
Deszczowy Rajd Niepodległości
W dniu 5 listopada 2022 r. wyruszyliśmy na trasę XXVI Rajdu Niepodległości. Pogoda niestety nas nie rozpieszczała, ale pozwoliła rozpalić turystyczne ognisko. Czytaj dalej
Zaduszki Turystyczne
Groby krajoznawców, regionalistów i przyjaciół koneckiego oddziału PTTK, a także mogiły kombatantów odwiedzili przed Świętem Zmarłych koneccy turyści. Spacer pod hasłem „Zaduszki Turystyczne” odbywał się już po raz szesnasty. Czytaj dalej
Zmarł Feliks Przyborowski
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 22 października 2022 roku w wieku 93 lat zmarł Feliks Przyborowski. Czytaj dalej
prev
next

XXIII Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

26-09-2022 9:16

W dniu 17 września 2022 r. w siedzibie Koneckiego Centrum Kultury odbył się XXIII Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy członków Oddziału PTTK w Końskich. Zgodnie z wolą ustępującego zarządu wzięli w nim udział wszyscy członkowie-delegaci Oddziału z aktualnie opłaconą składką.

Zjazd obradował pod przewodnictwem prezydium w składzie Stanisław Cisak - przewodniczący, Wojciech Pasek - wiceprzewodniczący oraz Bogdan Faworski - sekretarz.

 

Na początek Przewodniczący obrad kol. Stanisław Cisak przedstawił projekt porządku obrad Zjazdu oraz projekt regulaminu obrad, które przyjęto jednogłośnie. Następnie wyłoniono komisje: mandatową, skrutacyjną, uchwał i wniosków oraz wyborczą, po czym głos zabrał ustępujący Prezes Zarządu Oddziału kol. Wojciech Pasek, który przedstawił Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału za okres od 25 marca 2017 r. do 17 września 2022 r. Prezentacja sprawozdania poparta była obszernym pokazem zdjęć. Kontynuując swoje wystąpienie podziękował wszystkim Członkom Zarządu Oddziału i działaczom za współpracę. Po nim głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK w Końskich Anna Męcina, która odczytała sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału, a następnie wyraziła wolę Komisji o udzielenie absolutorium członkom ustępującego Zarządu Oddziału.

 

Kolejnym punktem porządku obrad było wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Kol. Wojciech Pasek oraz kol. Bogdan Faworski wręczyli wyróżnienia nadane przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie.

Złota Honorowa Odznaka PTTK: Marzenna Kwietniewska-Cisak
Srebrna Honorowa Odznaka PTTK: Zdzisława Król, Krzysztof Wiatr, Włodzimierz Wojciechowski
Brązowa Honorowa Odznaka PTTK: Ada Dębowska, Lucyna Milczuszek, Anna Męcina, Tadeusz Śliwak, Magdalena Weber
Dyplom Zarządu Głównego PTTK: Mirosław Gryglicki, Grzegorz Węgrecki
Odznaka 50 lat w PTTK: Stanisław Cisak, Irena Kurczyńska
Odznaka 25 lat w PTTK: Maciej Jasiński, Bogdan Kozubski, Monika Pasek, Piotr Sosnowski, Teresa Wołodkiewicz.
Ponadto kol. Franciszek Guska odebrał Odznakę Bywalec Zlotów Przodowników Turystyki Pieszej oraz dyplom „Zasłużony dla Turystyki Pieszej”, zaś Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne przy Szkole Podstawowej w Miedzierzy otrzymało Dyplom Honorowy Oddziału PTTK w Końskich.
O wręczenie Medalu Muzeum Regionalnego PTTK w Końskich poproszono zaproszonych gości: wiceburmistrzów MiG Końskie - Marcina Zielińskiego oraz Krzysztofa Jasińskiego. Medal odebrali: Ireneusz Biskupski, Ryszard Cichoński, Wiesław Jakubowski, Radosław Nowek, Grzegorz Raczkowski, Stanisław Świadek, Agnieszka Dzwonnik-Zatora.

 

W dalszej kolejności kol. Magdalena Weber – prezes Klubu Turystyki Aktywnej PTTK PASAT w Końskich podziękowała osobom zaangażowanym w organizację wydarzeń turystycznych Oddziału podkreślając, że swoją pracą i postawą przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku stowarzyszenia w środowisku lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Kol. Lucyna Milczuszek wręczyła podziękowania Klubu PASAT dla następujących osób: Katarzyna Sorn, Katarzyna Stępień, Anna Tkaczyk, Jolanta Weber, Sylwia Zielińska.

 

Głos zabrał burmistrz Krzysztof Jasiński podkreślając przyjemną atmosferę panującą w środowisku PTTK i grupie ludzi, którzy ją tworzą. Zaznaczył, że działacze Oddziału potrafią społecznie pracować na rzecz lokalnego środowiska i jego mieszkańców, a dotychczasowa współpraca między Urzędem Miasta i Gminy a Oddziałem układała się bardzo pomyślnie, zaś ilość osób uczestniczących w organizowanych imprezach świadczy o celowości wszystkich poczynań. Na ręce kol. Marzenny Kwietniewskiej-Cisak przekazał pismo od Instytutu Pamięci Narodowej. Na koniec życzył owocnych obrad wszystkim uczestnikom Zjazdu.

 

Następnie przewodniczący obrad kol. Stanisław Cisak zarządził głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom ustępującego Zarządu. Wszyscy ustępujący członkowie Zarządu otrzymali je. Następnie zdecydowano o ilości osób wybieranych do organów władz Oddziału: do Zarządu - 7 osób, do Komisji Rewizyjnej - 3 osoby. Jednogłośnie przyjęto wniosek o niepowoływaniu Sądu Koleżeńskiego. Otwarto dyskusję nad przedstawionymi sprawozdaniami oraz nad kierunkami działania Zarządu Oddziału w nadchodzącej kadencji. W dyskusji podjęto szereg tematów, które uczestnicy Zjazdu uznali za właściwe do uwzględnienia przez Komisję Uchwał i Wniosków.

 

W następnej kolejności Przewodniczący obrad zwrócił się do zgromadzonych delegatów o zgłaszanie kandydatów do Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej oraz na delegata na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK Województwa Świętokrzyskiego do Komisji Wyborczej Zjazdu Oddziału.

Komisja Wyborcza Zjazdu Oddziału zapoznała uczestników Zjazdu z kandydatami do poszczególnych władz Oddziału oraz na delegata na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK Województwa świętokrzyskiego. Do Zarządu kandydowało 13 osób, do Komisji Rewizyjnej - 4 osoby, na delegata na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK Województwa Świętokrzyskiego - 1 osoba.

 

W wyniku głosowania i konstytuowania się nowych władz ustalono następujący skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej: Zarząd: Prezes: Wojciech Pasek, Wiceprezes: Krzysztof Wiatr, Sekretarz: Zbigniew Gontek, Skarbnik: Magdalena Weber, Członkowie: Ada Dębowska, Mirosław Gryglicki, Lucyna Milczuszek; Komisja Rewizyjna: Prezes: Anna Męcina, Wiceprezes: Daniel Rąbalski, Członek: Biskupski Ireneusz. Na delegata na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK Województwa Świętokrzyskiego wybrano Wojciecha Paska.

 

Przewodniczący kol. Stanisław Cisak przedstawił wniosek kol. dr Andrzeja Rembalskiego dotyczący nadania kol. Wojciechowi Paskowi godności Członka Honorowego PTTK. Po odczytaniu przyjęto jednogłośnie. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący zamknął obrady Zjazdu Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Końskich.

 

 

 

Ostatnio dodane zdjęcia

Wędrówka Jesien...
Wędrówka Jesien...
Wędrówka Jesien...
Wędrówka Jesien...
Wędrówka Jesien...
Wędrówka Jesien...

CookiesAccept

UWAGA! Ta strona używa plików cookie i podobnych technologii.

Jeśli nie zmienisz ustawień przeglądarki, wyrażasz na to zgodę. Więcej informacji w Polityce Prywatności pod adresem http://pttkkonskie.pl/polityka-prywatnosci

Zrozumiałem