Konkurs Końskie - Moje Miasto

Kategoria
Inne
Termin
2023-11-03
Miejsce
Końskie

Muzeum Regionalne PTTK w Końskich wraz z Komisją Opieki nad Zabytkami przy Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Końskich we współpracy ze Szkolnym Kołem Filatelistycznym przy SP 2 w Końskich ogłaszają konkurs pn. Końskie - Moje Miasto. 

 

Konkurs organizowany jest z okazji 275 rocznicy uzyskania przez Końskie praw miejskich, a ma wyłonić najpiękniejsze projekty znaczków i kartek pocztowych.

 

W konkursie przewidziano dwie kategorie: 
1) projekt znaczka pocztowego (prace w układzie poziomym) w dwóch grupach wiekowych (dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz szkoły średnie i dorośli)

2) projekt kartki pocztowej (część graficzna w układzie pionowym) w jednej grupie wiekowej (dzieci i młodzież ze szkół podstawowych).

 

Zadaniem uczestnika konkursu jest przedłożenie Komisji Konkursowej pracy wykonanej w oparciu o własną wiedzę, obserwacje i wyobraźnię na kartonie papieru w formacie A4, będącej projektem kartki pocztowej. Technika prac jest dowolna, a uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace. Komisja Konkursowa dokona oceny prac pod względem wartości dokumentalnych, walorów i opanowania technik artystycznych, oryginalności w sposobie ukazania tematu pracy oraz możliwości wykorzystania jej jako waloru filatelistycznego, którym jest kartka pocztowa.

 

Prace podpisane na odwrocie z podaniem numeru telefonu należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do dnia 3 listopada 2023r. z zaznaczeniem: Konkurs PTTK Końskie w Biurze PTTK Końskie ul. Partyzantów 9 lub w sekretariacie UMiG w Końskich ul. Partyzantów 1, pok. nr 24. Do pracy należy dołączyć oświadczenie stanowiące załącznik do Regulaminu.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 25 listopada 2023r. w Końskich podczas Konferencji Naukowej pt. „Ziemia Konecka w dobie rewolucji przemysłowej XX wieku”. Laureaci nagrodzeni zostaną okolicznościowym medalem oraz upominkami. Komisja konkursowa może dodatkowo wyłonić pracę, która posłuży za wzór personalizowanego znaczka pocztowego lub wzór kartki pocztowej wydanej przez PTTK Końskie. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

Regulamin - pobierz i drukuj

Oświadczenie -