Przemysław Sekuła (1931 - 1998)

Przemysław Sekuła urodził się we wsi Sworzyce koło Końskich 30 czerwca 1931 roku. Należał do rodziny o bogatych tradycjach krajoznawczych. Był z zawodu technikiem ekonomistą. synem Zofii z domu Gąsiorowskiej i Stanisława, oficera Wojska Polskiego, zamordowanego wiosna 1940 roku w Katyniu.

W czasie okupacji niemieckiej ukończył tajne nauczanie w zakresie 7 klasowej publicznej szkoły powszechnej. W roku 1951 uzyskał świadectwo dojrzałości w Państwowym Liceum Administracyjno-Gospodarczym na kierunku technik administracji gospodarczej. Pierwsze lata pracy zawodowej związał z ruchem spółdzielczym, będąc zatrudnionym początkowo w Spółdzielni „Wiklina” jako referent, a następnie na stanowisku kierownika w Spółdzielni „Rzemiosło” w Końskich. Najdłuższym etapem pracy zawodowej były dla niego Zakłady Metalurgiczne w których pracował od 1966 roku zajmując wiele stanowisk : kierownika kadr i szkolenia, pracownika wydziału planowania, kierownika administracyjnego. Tuż przed przejściem na emeryturą został kierownikiem hotelu robotniczego przy tych zakładach.


Od młodości należał do Związku Harcerstwa Polskiego. Był przybocznym, a później członkiem kręgu starszoharcerskiego ZHP. Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wstąpił 10.12.1953 roku. Dwa lata później zorganizował sekcję motorową przy koneckim oddziale, zostając jej kierownikiem. Licząca początkowo 6 osób grupa założycielska z czasem rozrosła się do kilkudziesięcioosobowej komisji, która prowadziła aktywną działalność do połowy lat osiemdziesiątych. Zdobył uprawnienia Organizatora Turystyki oraz Przodownika Turystyki Motorowej. W latach 1980-1998 był członkiem Zarządu Oddziału PTTK w Końskich, w tym przez dziesięć lat, w okresie od 16.10.1986 do 16.11.1996 r. piastował funkcję prezesa tego zarządu. Współorganizował pierwsze Rajdy Bab oraz 23 edycje Ogólnopolskich Rajdów Samochodowo - Motocyklowych Odlewników i Metalowców. Przez wiele lat był komandorem tej imprezy. Przewodniczył Komisji Turystyki Pieszej przy ZO PTTK w Końskich. Organizował wycieczki krajoznawcze po obiektach zabytkowych Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Wraz z żoną Danutą aktywnie uczestniczył w zlotach turystyki motorowej, imprezach pieszych i spływach kajakowych o zasięgu ogólnopolskim gromadząc punkty do odznak turystyki kwalifikowanej. Pełnił również obowiązki członka Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Kielcach. Należał do działaczy wyjątkowo zaangażowanych w sprawy rozwoju turystyki i krajoznawstwa na Ziemi Koneckiej.

Z pracę zawodową i społeczną został wielokrotnie wyróżniony, m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Za Zasługi w Turystyce (1988), brązową Odznaką Zasłużony Działacz Turystyki (1981), Odznaką Za Zasługi dla Kielecczyzny (1983), Medalem z okazji 80-lecia PTTK na Ziemi Kieleckiej (1988), Odznaką 25 lat w PTTK (1980), srebrną Odznaką Honorową Polskiego Związku Motorowego (1971), Medalem Za Zasługi dla PTTK Województwa Kieleckiego (1971), złotą Honorową Odznaką PTTK (1985) i srebrną Odznaką PTTK(1969), złotą Honorową Odznaką Turysta Ziemi Koneckiej (1996).

Zmarł 26 stycznia 1998 roku. w Końskich i tam spoczywa w rodzinnym grobowcu. 

Biogram Przemysława Sekuły został opracowany na podstawie protokołów Zarządu Oddziału PTTK w Końskich oraz kronik i ksiąg ewidencyjnych członków PTTK znajdujących się w jego zbiorach, a także na podstawie relacji ustnych i dokumentów udostępnionych w dniu 17.01.2008r. przez żonę Danutę Sekułę (w zbiorach autora).


Opracował : Wojciech Pasek.