Jan Raźnikiewicz (1925 - 1989)

Jan Raźnikiewicz urodził się 12 października 1925 roku we wsi Skrzyszów w gminie Gowarczów powiatu koneckiego. Pochodził z rodziny nauczycielskiej o bogatych tradycjach krajoznawczych. Ojciec, Franciszek ur. 11.01.1901 r. w Leżajsku, zginął w dniu 15.11.1942 r. obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.

Matka, Emilia ur. 17.08.1900 r. w Brodach na terenie Rosji aktywnie działała przez ponad 25 lat w Komisji Opieki nad Zabytkami koneckiego Oddziału PTTK, aż do swojej śmierci 3 stycznia 1988 roku.


Nie mając ojca i środków do życia, jako 17 letni chłopiec w latach 1942-44 podjął pracę gońca biurowego we Lwowie. Po wojnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Końskich. W 1971 roku ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie. Całe swoje 37-letnie życie zawodowe związał z nauczaniem. W latach 1945-1949 pracował w Szkole Podstawowej w Sielpi. następnie w Szkole Podstawowej nr 1 i Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Końskich. Był nauczycielem i dyrektorem tych szkół, a także zastępcą Inspektora Oświaty i Wychowania w Końskich.

Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wstąpił w dniu 21.04.1959 r. W okresie 1963-89 był członkiem Zarządu Oddziału PTTK w Końskich. Przez niemal trzy kadencje, w latach 1973-79 oraz 1985-88 pełnił obowiązki jego prezesa. Przyczynił się do zmiany siedziby biura oddziału. Pozwoliło to na uruchomienie w jednym z jego pomieszczeń w latach 1978-1987 regionalnej Izby Pamięci. Wspierał działania komisji programowych, kładąc szczególny nacisk na pracę z młodzieżą oraz ochronę dóbr kultury. W okresie kierowania koneckim oddziałem Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego posiadało własne autokary i obsługiwało rekordowe ilości imprez krajoznawczych, przekraczające liczbę 400 grup wycieczkowych rocznie. Poza działalnością w PTTK był też ławnikiem sądowym oraz aktywnym członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego i ZHP.

Za zasługi w pracy zawodowej oraz społecznej został wielokrotnie wyróżniony i odznaczony, m.in. : Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Za Zasługi w Turystyce (1985), Odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego, srebrną Odznaką Honorową PTTK .

Zmarł w dniu 5 października 1989 roku w Końskich i tam spoczywa w rodzinnym grobowcu wraz z matką, siostrą i bratem.

Biogram Jana Raźnikiewicza został opracowany na podstawie protokołów Zarządu i komisji Oddziału PTTK w Końskich oraz kronik i ksiąg ewidencyjnych członków PTTK znajdujących się w jego zbiorach. 


Opracował : Wojciech Pasek.