Mieczysław Radwan (1889 - 1968)

Mieczysław Wincenty Radwan urodził się 6.IV.1889 roku w Żarnowie koło Końskich w rodzinie urzędnika kolejowego. Był synem Bronisława i Marii z Reklewskich. Ojciec był z zawodu technikiem. Szkołę podstawową ukończył w Końskich.

Następnie rozpoczął naukę w gimnazjum rządowym, a po strajku szkolnym w 1905r. w Szkole Handlowej w Radomiu za przynależność do patriotycznego Stowarzyszenia Młodzieży Szkolnej został relegowany z Kongresówki. Po maturze w Wilnie w 1909 r. studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Kijowskiej. Jako przewodniczący studenckiej organizacji Korporacja został aresztowany i zesłany do Olchowa w Zagłębiu Donieckim, gdzie pracował w tamtejszym Towarzystwie Metalurgicznym. Powrócił do kraju w 1920r. i rozpoczął pracę w Zakładach Ostrowieckich. Podjął wówczas szeroko zakrojoną akcję na rzecz rozwoju Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Z jego inicjatywy reaktywowano ostrowiecki oddział PTK, w którym początkowo pełnił funkcję sekretarza, a następnie przewodniczącego zarządu. Wraz z J. Samsonowiczem i S. Krukowskim brał udział w badaniach neolitycznej kopalni w Krzemionkach Opatowskich koło Ostrowca. Z jego inspiracji z funduszów oddziału ostrowieckiego PTK zorganizowano we wrześniu 1925 r wyprawę naukową na teren kopalni.M. Radwan przyczynił się także do utworzenia w Ostrowcu muzeum regionalnego i jako pierwszy jego kierownik zorganizował wiele wypraw m. in. fotograficzną w 1927 r. oraz ceramiki ludowej w 1931r. Współpracował również z Powszechnym Uniwersytetem Regionalnym im. S. Konarskiego w Sandomierzu. Brał czynny udział w organizacji zjazdu regionalnego we wrześniu 1927 r. w Ostrowcu. M. Radwan był inicjatorem i współorganizatorem uroczystości poświęconych pamięci M. Raciborskiego w Ćmielowie 14 IX 1930 r. Z jego inicjatywy oddział PTK w Ostrowcu ufundował przy tej okazji pamiątkową tablicę. Od 1935 r. do wybuchu wojny był członkiem Zarządu Głównego PTK, a w 1936 r. Prezesem Zarządu Okręgu w Kielcach. Był współzałożycielem oddziałów Towarzystwa w Starachowicach i Końskich. M. Radwan brał aktywny udział w organizacji Wystawy Świętokrzyskiej eksponowanej w marcu i kwietniu 1936r w Warszawie, a w maju i czerwcu tego roku w Kielcach.W okresie pracy w Ostrowcu zainteresował się pozostałościami licznych żużli występujących na polach w północno-wschodniej części Gór Świętokrzyskich. Opracował ich klasyfikację. W 1937r przeniósł się do Nowego Bytomia do pracy w hucie "Pokój", Okres okupacji spędził na Kielecczyźnie pracując w zakładach w Chlewiskach, Stąporkowie i Nieborowie. Po wyzwoleniu powrócił do pracy w Hucie "Pokój", ale już w grudniu 1945r. objął stanowisko dyrektora Działu Przetwórczego w Centralnym Zarządzie Przemysłu Hutniczego w Katowicach.Wiele uwagi poświęcił restauracji po zniszczeniach wojennych placówki muzealnej w Sielpi Wielkiej brał udział w pracach badawczych prowadzonych przez Instytut Badań Regionalnych działający w Kielcach w latach 1945-1951. Opublikował ponad 110 rozpraw i artykułów poświęconych historii nauki i techniki. Działa na rzecz zabytków techniki w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, Radzie Naukowej Muzeum Techniki NOT i in. Był członkiem korespondentem Międzynarodowej Akademii Historii Nauki, a także członkiem Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. W 1964r. wraz z Edmundem Massalskim był inicjatorem organizacji obchodów 150 rocznicy założenia Szkoły Akademiczko − Górniczej w Kielcach.


Zmarł 30 stycznia 1968 r. w Krakowie i został pochowany na cmentarzu Rakowieckim.


Opracowała: Małgorzata Pasek