Włodzimierz Pasek (1951-2001)

Włodzimierz Pasek urodził się 15 września 1951 roku w Końskich. Był synem Wacława i Danuty z domu Musiałek. Pochodził z rodziny mocno zaangażowanej w działalność turystyczno krajoznawczą. Całe swoje życie związał z rodzinnym miastem. Najpierw uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 3, a następnie do Technikum Mechaniczno-Odlewniczego w Końskich.

 

W roku 1971 podjął pracę w Fabryce Urządzeń Odpylających i Wentylacyjnych „Kowent”. Z zakładem tym związany był przez 26 lat. Początkowo pracował w dziale głównego mechanika, a następnie na kierowniczych stanowiskach w dziale eksportu oraz magazynie wyrobów gotowych. W czerwcu 2000 r. został pracownikiem cywilnym Powiatowej Komendy Policji w Końskich. 

Od początku lat osiemdziesiątych organizował piesze i rowerowe wycieczki krajoznawcze dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nieświniu k. Końskich, gdzie pracowała jego żona. Po odbyciu specjalistycznych szkoleń został skoczkiem spadochronowym. Był jednym z inicjatorów powstania w 1985 roku osiedlowego koła PTTK przy Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W latach 1988-1996 sprawował funkcje członka Zarządu w Klubie Turystyki Kolarskiej PTTK „Pasat”, a następnie, do śmierci w 2001 r. przewodniczącego komisji rewizyjnej tego klubu. Był członkiem Rady Gminnej Ludowych Zespołów Sportowych w Końskich. Posiadał uprawnienia organizatora turystyki PTTK oraz organizatora turystyki wiejskiej. W roku 1992 został Instruktorem Krajoznawstwa Regionu, a w roku 1998 zdobył kolejne uprawnienia - kierownika wycieczek szkolnych i obozów wędrownych. Przygotowywał i przeprowadzał cykliczne wycieczki weekendowe po regionie oraz dwutygodniowe krajoznawcze obozy rowerowe dla młodzieży licealnej. 

Był współorganizatorem i uczestnikiem wielu zawodów sportowych w środowisku wiejskim oraz niemal wszystkich imprez turystyki aktywnej przeprowadzanych przez Oddział PTTK w Końskich.

Za zaangażowanie w działalności społecznej na rzecz rozwoju krajoznawstwa i turystyki został wyróżniony w 1991 roku odznaką „zasłużonego organizatora turystyki wiejskiej”, a w roku 2001 srebrną Odznaką Honorową PTTK. Zmarł nagle w dniu 14 grudnia 2001 roku w miejscowości Barak koło Sielpi. Spoczywa na cmentarzu w Końskich.

Biogram Włodzimierza Paska. został opracowany na podstawie kronik i protokołów Zarządu Klubu Turystyki Aktywnej PTTK „Pasat” w Końskich oraz kronik i ksiąg ewidencyjnych członków PTTK znajdujących się w zbiorach Oddziału PTTK w Końskich, a także na podstawie dokumentów udostępnionych w dniu 28.12.2007 r. przez żonę Krystynę Pasek ( w zbiorach autora). 


Opracował : Wojciech Pasek.