Jerzy Mazur (1940 – 2000)

Jerzy Mazur urodził się 26 stycznia 1940 roku. Ojciec, Nikodem zginął podczas działań wojennych jeszcze przed jego narodzeniem. Matka, Stanisława z domu Piętak. pracowała w Zakładach Metalowych w Skarżysku Kamiennej. Z zawodu był elektromechanikiem. Ukończył Technikum Elektrotechniczne w Warszawie.

Pracował w Zakładach Energetycznych i w Spółdzielniach Inwalidów w Skarżysku oraz Końskich, a przed śmiercią jako elektroenergetyk w Oddziale Drogowym PKP Skarżysko Kam.


Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wstąpił 1 lipca 1963 roku i od tej pory z zapałem poświęcał się działalności krajoznawczej. Uprawiał czynnie turystykę pieszą : górska i nizinną. Posiadał uprawnienia Przewodnika Świętokrzyskiego i Przodownika Turystyki Pieszej. W koneckim Oddziale PTTK działał w Komisji Opieki nad Zabytkami oraz zajmował się organizacją i przeprowadzaniem imprez programowych. Ostatnie lata życia spędził w Skarżysku Kamiennej. Należąc do tamtejszego Oddziału PTTK spełniał się jako przewodnik turystyczny obsługując wycieczki szkolne i zakładowe.

Zmarł w dniu 9 lipca 2000 roku w Skarżysku Kamiennej. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Końskich.

Biogram Jerzego Mazura opracowany został na podstawie ankiety działacza turystyczno-krajoznawczego Oddziału PTTK w Skarżysku Kamiennej oraz na podstawie informacji przekazanej w lutym 2008 r. przez żonę Teresę Mazur zamieszkałą w Końskich ( w zbiorach autora).


Opracował : Wojciech Pasek.