Eugeniusz Kosierkiewicz (1931-2003)

Eugeniusz Kosierkiewicz urodził się 5 czerwca 1931 roku w Młynku Nieświńskim w gminie Końskie. Był synem Wacława i Aleksandry z domu Rudnik. Posiadał wykształcenie średnie techniczne. Ukończył szkołę podstawowa i Technikum Mechaniczne w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Końskich.

Po odbyciu służby wojskowej został mianowany chorążym, a w 1964 roku otrzymał stopień oficerski podporucznika. W 1948 roku podjął pierwszą pracę zawodową w stąporkowskiej kopalni na stanowisku chronometrażysty. W latach 1956 – 1970 był dyrektorem technicznym w centrali Koneckich Zakładów Przemysłu Terenowego. Później, aż do samej emerytury w 1982 roku pracował w Spółdzielni Rzemieślniczej „Promet” jako jej prezes.


W dniu 1.07.1978 roku wstąpił do Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego. W roku 1985 został członkiem Prezydium Zarządu Oddziału PTTK w Końskich. Należał do Komisji Opieki nad Zabytkami i Ochrony Przyrody. Był też przewodniczącym Kapituły Odznaczeń i jednym z pomysłodawców ufundowania dla tego oddziału sztandaru przy okazji obchodzonego jubileuszu 50-lecia istnienia. W 1989 nabył uprawnienia organizatora turystyki. Wspierał nowatorskie inicjatywy i działania kół terenowych. Przyczynił się również do powstania regionalnej odznaki krajoznawczej „Turysta Ziemi Koneckiej”.

Za pracę zawodową i działalność społeczną był wielokrotnie wyróżniony. Został odznaczony między innymi : Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1984), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1977), Odznaką Zasłużony Pracownik Handlu i Usług (1979), Odznaką Za Zasługi dla Kielecczyzny (1981), złotą Odznaką Związkową Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej i Przemysłu Terenowego (1968), srebrną Honorową Odznaką PTTK (1995), złotą Honorową Odznaką Turysta Ziemi Koneckiej (1996). Zmarł 10 listopada 2003 roku w Końskich i tam został pochowany.

Biogram Eugeniusza Kosierkiewicza został opracowany na podstawie protokołów Zarządu Oddziału PTTK w Końskich, a także na podstawie relacji ustnych i dokumentów udostępnionych w listopadzie 2007 roku przez żonę Antoninę Kosierkiewicz (w zbiorach autora).


Opracował: Wojciech Pasek