Zbigniew Hałaszyński (1919 - 1982)

Urodził się 4 września 1919 roku we Lwowie. Tam też uczył się w szkole średniej o kierunku techniki samochodowej. Był czynnym sportowcem. Uprawiał narciarstwo biegowe i alpejskie odnosząc liczne sukcesy. W Krakowie ukończył studia inżynierskie Walczył w kampanii wrześniowej. Kilka lat po wojnie na stałe osiedlił się w Stąporkowie.

Pracował w kopalni rudy żelaza. Następnie przez wiele lat, wraz z żoną Krystyną, prowadził aptekę. Był jednym z pierwszych w kraju rzeczoznawców techniki samochodowej i ruchu drogowego oraz biegłym sądowym w tej dziedzinie. 


W 1954 roku wstąpił do Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Został członkiem Komisji Turystyki Motorowej przy Oddziale PTTK w Końskich. Był pasjonatem motoryzacji i turystyki motorowej. Organizował i prowadził wycieczki krajoznawcze. Od 1964 roku przez kilkanaście lat pełnił funkcję komandora jednej z największych w regionie świętokrzyskim imprez turystycznych o zasięgu ogólnopolskim : Zlotów Samochodowo - Motorowych Odlewników i Metalowców na Ziemi Koneckiej. Posiadał uprawnienia strażnika ochrony przyrody i sędziego sportów motorowych. Organizował niezliczoną ilość rajdów samochodowych o charakterze sportowym. Dzięki jego aktywnej działalności w Polskim Związku Motorowym na kielecczyźnie odbyły się Motocrossowe Mistrzostwa Świata. Był osobą towarzyską i niezwykle zaangażowaną w działalność społeczną.

Zmarł nagle 20 maja 1982 w Stąporkowie i tam został pochowany na cmentarzu parafialnym. 

Biogram Zbigniewa Hałaszyńskiego został opracowany w oparciu zapisy w Księdze działaczy Oddziału PTTK w Końskich ( w jego zbiorach) oraz na podstawie informacji ustnej złożonej przez przyjaciela Bogdana Czerniachowicza zamieszkałego w Stąporkowie. 


Opracował: Wojciech Pasek