Tomasz Ferdyn ( 1905 – 1990)

Tomasz Ferdyn urodził się w dniu 12.02.1905 r. w Myszkowicach w powiecie będzińskim. Był synem Władysława. Pochodził z rodziny o dużych tradycjach patriotycznych Brał udział w rozbrajaniu okupantów podczas I wojny światowej. Uczestniczył w III Powstaniu Śląskim. Ukończył szkołę ekonomiczno-handlową w Sosnowcu.

Swoją pierwszą pracę podjął w gazecie „Kurier Zagłębia” w Sosnowcu na stanowisku zecera. Następnie, by walczyć z bolszewikami, zapisał się na ochotnika do wojska. Został ranny. Powrócił do pracy. Początkowo był robotnikiem w kopalni „Saturn”, a następnie w hucie „Milowice”. Od 1926 roku swoje życie zawodowe związał z drukarniami. W 1928 roku uruchomił własną drukarnię w Czeladzi. Później pracował w Siemianowicach i Włoszczowie. Podczas kampanii wrześniowej walczył m.in. pod Kockiem. W latach okupacji hitlerowskiej został przeniesiony do Końskich. Podjął współpracę z podziemiem pod pseudonimem „Kuna” w Związku Walki Zbrojnej, a później w Armii Krajowej. Po 1945 roku pracował w filii Kieleckich Zakładów Graficznych w Końskich, której z czasem został właścicielem. 


Od 1918 roku należał do skautingu. Po wojnie na stałe związał się z ruchem harcerskim. Był również działaczem ochotniczych straży pożarnych, pełniąc m.in. od 1957 r. funkcję członka Zarządu OSP w Końskich. W roku 1959 wstąpił do PTTK. Organizował niezliczoną ilość imprez turystyki kwalifikowanej, głównie motorowej. Angażował się w prace nad powołaniem w Końskich placówki muzealnej. W roku 1978 współtworzył Izbę Pamięci przy koneckim Oddziale PTTK Po jej likwidacji przez lata przechowywał w swoim prywatnym mieszkaniu gromadzone przez lata i powierzone mu pod opiekę eksponaty. Od 1965 roku, przez kilkanaście lat był komandorem Ogólnopolskich Rajdów Samochodowo-Motocyklowych Odlewników i Metalowców. Wspierał wszelkie inicjatywy społeczne korzystając z możliwości jaką daje mu kierowanie własną drukarnią. 

Za pracę zawodową i działalność społeczną wyróżniony był wieloma odznaczeniami, m.in. : Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Śląskim Krzyżem Powstańczym, Medalem Zwycięstwa i Wolności, odznakami resortowymi oraz honorowymi wyróżnieniami PTTK i OSP. Zmarł w dniu 6.02.1990 roku w Końskich i tam został pochowany.

Biogram Tomasza Ferdyna został opracowany na podstawie protokołów Zarządu i komisji Oddziału PTTK w Końskich oraz kronik i ksiąg ewidencyjnych członków PTTK znajdujących się w jego zbiorach.


Opracował : Wojciech Pasek