Marianna Dorcz Śliwińska (1924-1995)

Marianna Dorcz Śliwińska urodziła się 2 stycznia 1924 roku w Końskich. Dzieciństwo i lata szkolne spędziła w rodzinnym mieście. W roku 1937 wyjechała z rodzicami do Warszawy, gdzie kontynuowała naukę w szkole średniej. Po wyzwoleniu w 1945 roku podjęła studia na Uniwersytecie Łódzkim.

Zdobyła dyplom magistra i po powrocie do Końskich znalazła zatrudnienie na stanowisku kierownika Powiatowego Archiwum Państwowego. Z chwilą likwidacji placówki została nauczycielką w szkole podstawowej w Rudzie Malenieckiej. Następnie pracowała w koneckich szkołach, między innymi w Studium Nauczycielskim, skąd w 1984 roku odeszła na emeryturę. 

Od 1 stycznia 1960 została członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Z ogromną żarliwością i zapałem poświęcała się opiece nad zdewastowanymi obiektami dawnej architektury. Od 1969 roku czynnie uczestniczyła w pracach oddziałowej Komisji Opieki nad Zabytkami i Ochrony Przyrody przy Oddziale PTTK w Końskich, pełniąc przez wiele lat funkcję zastępcy przewodniczącego oraz przewodniczącego tej komisji w latach 1968-1975. Podejmowała szereg społecznych akcji mających na celu ratowanie i renowację pomników pamięci i zabytkowych grobów na koneckich cmentarzach. Urządzała szkolne izby pamięci oraz organizowała młodzieżowe koła opieki nad zabytkami historii i kultury.

Za ofiarny wkład pracy w szerzeniu idei ocalenia reliktów pamięci i tradycji narodowych została między innymi wyróżniona srebrną i złotą Odznaką Za Opiekę nad Zabytkami (1974), srebrną Honorową Odznaką PTTK (1969), srebrną Odznaką Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, odznaką 25 lat w PTTK (1985).

Zmarła w dniu 1.02.1995 r. w Końskich i tam została pochowana.

Biogram Marianny Dorcz Śliwińskiej został opracowany na podstawie protokołów Zarządu i komisji Oddziału PTTK w Końskich oraz kronik i ksiąg ewidencyjnych członków PTTK znajdujących się w jego zbiorach.