Maria Szlifirska ( 1899- 1981)

Maria Szlifirska urodziła się 11 lipca 1899 roku we Włocławku jako druga z trojga dzieci Jana Szlifirskiego, dyrektora Izby Skarbowej w Końskich i Heleny z Chodkiewiczów. Posiadała wykształcenie średnie ekonomiczne. Naukę rozpoczęła w trzyklasowej szkole carskiej w Końskich, później ukończyła gimnazjum i Średnią Szkołę Handlową w Radomiu.

Zajmowała się udzielaniem prywatnych korepetycji. Od 15.06.1919 roku aż do wybuchu II wojny światowej była pracownikiem samorządowym w Wydziale Powiatowym wykonując czynności administracyjne na stanowisku rachmistrza-kancelistki. Po wojnie zawodowo związuje się z Powiatowym Zarządem Dróg w Końskich, gdzie pracuje jako księgowa, a następnie kierownik sekcji zaopatrzenia. Pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego w 1961 roku została czynną zawodowo w tej samej firmie do 1976 roku. Była człowiekiem wielkiej uczynności i dobroci. W okresie okupacji hitlerowskiej i w trudnych powojennych czasach pomagała wielu ludziom dając im schronienie w swoim domu. 


Była miłośniczką przyrody i zapaloną turystką. Jeszcze przed wojną inicjowała wiele wycieczek krajoznawczych. W licznych wyprawach zwiedziła niemal całą Polskę. Ze szczególnym upodobaniem traktowała góry. Swoje krajoznawcze zainteresowania dzieliła z bezpośrednim przełożonym w pracy Stanisławem Malanowiczem, kierownikiem Powiatowego Zarządu Dróg i jednocześnie pierwszym prezesem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Końskich. W listopadzie 1935 roku została skarbnikiem Zarządu Oddziału PTK w Końskich. Była bardzo aktywna społecznie. Należała do Polskiego Czerwonego Krzyża, Ligi Obrony Przeciw Powietrznej, Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, Spółdzielni Spożywców, Ligi Morskiej i Kolonialnej. Swoje pasje podróżnicze i krajoznawcze kontynuowała po wojnie, między innymi w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. Za pracę społeczna wyróżniona została między innymi w 1976 roku Odznaką 25 lat w PTTK. 

Zmarła 27 lipca 1981 roku w Końskich i tam została pochowana w rodzinnym grobie.

Biogram Marii Szlifirskiej został opracowany na podstawie dokumentów znajdujących się w archiwum Rejonowego Zarządu Dróg w Końskich oraz w oparciu o informacje uzyskane od byłej sąsiadki - Elżbiety Jankowiak oraz od członka rodziny Krzysztofa Szlifirskiego zamieszkałego w Warszawie (w zbiorach autora).

Opracował : Wojciech Pasek.