Mieczysław Sokalski (1895 -1982)

Mieczysław Sokalski urodził się 6 kwietnia 1895 roku w Sosnowcu jako syn Ludwika i Małgorzaty. Posiadał wykształcenie średnie handlowe. W latach 1928-36 był sekretarzem Powiatowego Komitetu Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego w Końskich.

Zabiegał o poprawę bazy rekreacyjnej w mieście inicjując m.in. budowę boiska sportowego, którego później został gospodarzem. Wiele lat działał w Polskim Czerwonym Krzyżu pełniąc funkcję skarbnika oddziału. W 1935 roku jako sekretarz Oddziału Związku Zawodowego Pracowników Komunalnych brał czynny udział w niesieniu pomocy strajkującym robotnikom zakładów odlewniczych. Do Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego wstąpił w 1935 roku. Jeszcze wcześniej będąc członkiem kilku innych organizacji społecznych organizował wycieczki krajoznawcze. Pierwsza z nich, z udziałem 120 osób odbyła się do Warszawy w listopadzie 1926 r. W lipcu 1929 roku był kierownikiem 300 osobowej wycieczki Kółka Rolniczego z Końskich do Poznania. Rolnicy oprócz zwiedzania brali udział w Powszechnej Wystawie Krajowej. Kolejne wycieczki krajoznawcze w latach 1930-36 organizował dla członków koneckiego oddziału Związku Byłych Wojskowych. Kombatanci pod jego opieką wędrowali po Górach Świętokrzyskich oraz zwiedzali między innymi Radom, Gdańsk, Kraków i Czarncę. Do PTK powrócił po wojnie w 1952 roku. Działał aktywnie w Zarządzie Oddziału PTTK w Końskich aż do swojej śmierci. Przez wiele lat pełnił najpierw społecznie funkcję skarbnika, a później w latach 1966-1977 księgowego i kierownika biura. Należał też do Komisji Opieki nad Zabytkami i Ochrony Przyrody, sprawując opiekę nad „Gloriettą” wchodzącą w skład zespołu pałacowego w Końskich.


Za pracę zawodową i działalność społeczną był wielokrotnie wyróżniany, m.in.: Brązowym Krzyżem Zasługi (1938), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1948), Złotym Krzyżem PCK, Złotą Odznaką PTTK (1969), Odznaką 25 lat w PTTK (1976), dyplomem Wojewody Kielceckiego „Za pracę na rzecz odnowy zabytków” (1974).

Zmarł 27 marca 1982 roku w Końskich i tam został pochowany na cmentarzu parafialnym.

Biogram Mieczysława Sokalskiego został opracowany na podstawie protokołów Zarządu i komisji Oddziału PTTK w Końskich oraz kronik i ksiąg ewidencyjnych członków PTTK znajdujących się w jego zbiorach. 


Opracował : Wojciech Pasek.