Kazimierz Słowik (1910 – 1990)

Kazimierz Słowik urodził się 24 lutego 1910 roku w Jaworznie jako syn Jana i Stefanii. Posiadał wykształcenie zawodowe hydrauliczne. W okresie międzywojennym pracował w Firmie Bata Chełmek i Bata Czechy jako hydraulik. Pod koniec wojny na konspiracyjnym zebraniu członków partii, przedstawicieli rzemiosła, handlu, nauczycieli i rolników wybrany został Radnym Tymczasowej Rady Miejskiej w Końskich.

Po wojnie, w 1947 roku założył Spółdzielnię Drzewną „Przyszłość” będąc jej prezesem do połowy lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku.


Wspólnie z Józefem Sporyszem i Engelbertem Fajkoszem, reaktywował działalność Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego na Ziemi Koneckiej. Przez pewien czas pełnił również funkcję prezesa Oddziału PTK w Końskich. W siedzibie prowadzonej przez siebie Spółdzielni organizował zebrania Zarządu i spotkania regionalistów. W okresie tym przeprowadzał wycieczki krajoznawcze i spływy kajakowe. Był społecznikiem, człowiekiem operatywnym i oddanym młodzieży. Po wojnie reaktywował także działalność harcerską. W roku 1949 został komendantem koneckiego Hufca ZHP. Obowiązki te pełnił do 1957 roku. Aktywną pracę społeczną na Ziemi Koneckiej zakończył w 1965 roku z chwilą wyjazdu z całą rodziną na stałe do Chrzanowa.

Zmarł w 1990 roku w Chrzanowie i tam został pochowany.

Biogram Kazimierza Słowika został opracowany w oparciu o pisemną informację złożoną w marcu 2008 r. przez zięcia Zdzisława Zimnocha zamieszkałego w Łodzi (w zbiorach autora) oraz na podstawie broszury autorstwa Andrzeja Fajkosza „Działalność krajoznawczo – turystyczna PTK-PTTK na Ziemi Koneckiej 1935-1985”, Końskie 1985, i monografii „Końskie wczoraj i dziś” J. Brzozowskiego, Warszawa 1975. 


Opracował : Wojciech Pasek.