Zofia Sekuła (1906-2007)

Zofia Sekuła urodziła się 5 lutego 1906 r. w Radomiu. Była córką Teodora i Marianny z domu Jankowskiej. Pochodziła z rodziny nauczycielskiej. Mąż Stanisław, ur. 02.01.1903 r. p.por. Wojska Polskiego został zamordowany w Katyniu wiosną 1940 roku. Była matką Przemysława, wieloletniego prezesa Oddziału PTTK w Końskich.

Podtrzymując rodzinne tradycje ukończyła najpierw Seminarium Nauczycielskie w Radomiu, a następnie bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie. Nauczała w szkołach podstawowych w Kielcach, Sworzycach i Dębie koło Końskich. Początkowo jako nauczyciel, a od 1939 r jako kierownik szkoły. Organizowała kursy sanitarne PCK. W czasie pracy zawodowej wpajała młodzieży wartości patriotyczne. Nie pozwalała zapomnieć o tradycjach ludowych i wydarzeniach historycznych z burzliwych dziejów narodu polskiego. Była powszechnie lubiana i szanowana za przyjazny stosunek do ludzi. W 1969 roku cały dobytek swojego życia ofiarowała pogorzelcom po tym jak wielki pożar strawił pół wsi Dęba gdzie mieszkała.


W dniu 23.05.1970 roku wstąpiła do Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego i pozostała w nim aż do swojej śmierci. Mając na emeryturze więcej wolnego czasu została aktywnym członkiem Komisji Opieki nad Zabytkami i Ochrony Przyrody przy Oddziale PTTK w Końskich. Współpracując z Polską Akademią Nauk w Warszawie dokumentowała miejsca i zdarzenia historyczne z okresu II wojny światowej. W 1985 roku zainicjowała zbiórkę pieniędzy na wykonanie sztandaru dla koneckiego PTTK dokonując pierwszej wpłaty. Czynnie uczestniczyła w sejmikach i szkoleniach organizowanych dla opiekunów zabytków. Należała również do Światowego Związku Żołnierzy AK.

Za długoletnią pracę pedagogiczną oraz działalność społeczną była wielokrotnie wyróżniana i odznaczana. Między innymi posiadała : Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Partyzancki, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznakę Za zasługi dla Kielecczyzny, Odznakę ZNP za tajne nauczanie, złotą Odznakę ZNP, Odznakę 25 lat w PTTK (1992), złotą Honorową Odznakę Turysta Ziemi Koneckiej (2005). Przeżyła 101 lat. Zmarła w dniu 24 sierpnia 2007 roku w Końskich i tam spoczywa na cmentarzu w rodzinnym grobowcu. 

Biogram Zofii Sekuły został opracowany na podstawie protokołów Zarządu i komisji Oddziału PTTK w Końskich oraz kronik i ksiąg ewidencyjnych członków PTTK znajdujących się w jego zbiorach, a także na podstawie pisemnej informacji złożonej w dniu 17.12.2007 r. przez córkę Barbarę Sekułę Kotas ( w zbiorach autora).


Opracował : Wojciech Pasek.