Zmarła Barbara Olszowy

19-03-2019 15:32

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 18 marca 2019 roku w wieku 86 lat zmarła Barbara Olszowy - wieloletni wiceprezes Oddziału PTTK w Końskich.

Wieloletnia wiceprezes Oddziału PTTK, która swoją aktywną postawą dawała doskonały przykład wielu pokoleniom młodych turystów i krajoznawców.

Ambasadorka Ziemi Koneckiej i popularyzatorka działalności koneckiego oddziału została wyróżniona ustanowioną przez Oddział Złotą Honorową Odznaką Turysta Ziemi Koneckiej, zaś za swoje zaangażowanie i działalność w PTTK otrzymała najwyższe odznaczenie Towarzystwa - Złotą Honorową Odznakę Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Pani Basi będzie brakować nam wszystkim, członkom i sympatykom oddziału PTTK w Końskich, uczestnikom szkoleń, rajdów i wycieczek krajoznawczych. Pozostanie w naszych sercach jako osoba zawsze uśmiechnięta i pełna pasji.