Lista zabytków

 

WYKAZ
NIERUCHOMYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH WPISANYCH
DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW MIASTA I GMINY KOŃSKIE

Według załącznika
do Zarządzenia Nr 269/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie
z dnia 23 października 2013 r.

Pogrubionym drukiem wyróżniono obiekty wpisane do rejestrów zabytków województwa świętokrzyskiego  (nieruchomych „A”, ruchomych „B”, archeologicznych „C”)

 

MIASTO KOŃSKIE

 

1. Końskie, UKŁAD URBANISTYCZNY MIASTA

2. Końskie, 1 Maja 3, KAMIENICZKA SECESYJNA – dekoracja elewacji, mur.

3. Końskie, 1 Maja 10, DOM NR 10, mur.

4. Końskie, 1 Maja 14, DOM Z BRAMĄ PRZEJEZDNĄ, mur.

5. Końskie, 1 Maja 25, KAMIENICA, mur.

6. Końskie, 1 Maja 27, DOM NR 27, mur.

7. Końskie, 1 Maja 27 a, DOM NR 27 A, mur.

8. Końskie, 1 Maja 29, DOM NR 29, mur.

9. Końskie, 1 Maja 57 - teren KZO, WIEŻA STRAŻACKA, drewn.

10. Końskie, 16 Stycznia 3, PŁASKORZEŹBA PANOPLIUM, mur.

11. Końskie, Browarna 18, DOM, drewn.

12. Końskie, Browarna 20, DWÓR, drewn.

 

POZOSTAŁOŚCI FOLWARKU TARNOWSKICH

 

13. Końskie, Browarna 33 a, DOM, drewn.

14. Końskie, Browarna 33 b, DOM Z BUDYNKIEM GOSPODARCZYM, mur.

15. Końskie, Browarna 33 c, DOM Z BUDYNKIEM GOSPODARCZYM, mur.

 

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PW. ŚW. ANNY

 

16. Końskie, Browarna 37, KOŚCIÓŁ CMENTARNY PW.ŚW. ANNY, ob.  parafialny, mur. (A)

17. Końskie, Browarna 37, CMENTARZ PRZYKOŚCIELNY (A)

18. Końskie, Browarna 37, CMENTARZ PARAFIALNY (A)

19. Końskie, Browarna  37, OGRODZENIE Z BRAMKĄ, mur.-żel.

20. Końskie, Browarna, CMENTARZ WOJENNY 1914-1915 w obrębie cmentarza parafialnego 

21. Końskie, Browarna 37, POMNIK PARTYZANTÓW na cmentarzu parafialnym, mur.,

22. Końskie, Browarna 37, KAPLICZKA SŁUPOWA „LATARNIA”  ŚW. KAZIMIERZA na cm. paraf., mur.

23. Końskie, Fabryczna 8, HALA WARSZTATÓW MECHANICZNYCH JOSKA MINTZA, mur.

 

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. MIKOŁAJA BPA

 

24. Końskie, Ks. Józefa Granata 1, KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. MIKOŁAJA, ob. kolegiata, mur. (A)

25. Końskie, Granata 1, FIGURA ŚW. JANA NEPOMUCENA  w zesp.  kościoła św. Mikołaja, mur. (B)

26. Końskie, Granata 1, FIGURA ŚW. FLORIANA, mur. w zespole  kościoła św. Mikołaja, mur. (B)

27. Końskie, Granata 1, KRZYŻ, mur. w zespole  kościoła św. Mikołaja, mur.

28. Końskie, Granata 1, KRZYŻ, mur. w zespole kościoła św. Mikołaja, mur. (B)

29. Końskie, Ks. Józefa Granata  1, OGRODZENIE Z BRAMKAMI, mur.-żel.

30. Końskie, Ks. Józefa Granata  3, PLEBANIA, ob. stara plebania, mur.

31. Końskie, Granata 8, NOWA PLEBANIA, mur.

32. Końskie, Hubala 9, KAMIENICA, ob. szkoła muzyczna, mur.

33. Końskie, Hubala, obok ogrodów POD „Oaza”, KRZYŻ PRZYDROŻNY, żel.

34. Końskie, Jasna 1 / Partyzantów 32, DWOREK, mur.

35. Końskie, Jasna 3, DOM NR 3, mur.

36. Końskie, Jasna 8, DOM NR 8, drewn. 

37. Końskie, Kazanowska 7, DOM NR 7, mur.

38. Końskie, Kazanowska 9, DOM Z BRAMĄ PRZEJEZDNĄ, mur.

39. Końskie, Kazanowska 11, DOM NR 11 , mur.

40. Końskie, Kazanowska 15, DOM NR 15, mur.

41. Końskie, Kościuszki pl., POMNIK TADEUSZA KOŚCIUSZKI, mur.

42. Końskie, pl. Kościuszki 1, ZAJAZD, ob. dom mieszk. i sklep, mur.

43. Końskie, pl. Kościuszki 3, KAMIENICA Z BRAMĄ PRZEJEZDNĄ, mur.

44. Końskie, pl. Kościuszki 5/7, DOM, mur.

45. Końskie, pl. Kościuszki 6, DOM, mur.

46. Końskie, Lipowa 3, KAMIENICA, mur.

47. Końskie, Mieszka I , POMNIK (POPIERSIE) TADEUSZA KOŚCIUSZKI, mur.-żel.

48. Końskie, Odrowąża 10, KAMIENICA Z OFICYNĄ, mur.

49. Końskie, Odrowąża 16 /1 Maja 2, KAMIENICA NAROŻNA, mur. 

 

ZESPÓŁ PAŁACOWO – PARKOWY

 

50. Końskie, Partyzantów 1, SKRZYDŁO PAŁACOWE PŁN.-ZACHODNIE,  mur. (A)

51. Końskie, Partyzantów 1, SKRZYDŁO PAŁACOWE PŁN.-WSCHODNIE , mur. (A)

52. Końskie, Partyzantów 1, PAWILON PÓŁNOCNO-ZACHODNI, mur. (A)

53. Końskie, Partyzantów 1, PAWILON PÓŁNOCNO-WSCHODNI, mur. (A)

54. Końskie, Partyzantów 4, PAWILON POŁUDNIOWO-ZACHODNI, mur. (A)

55. Końskie, Partyzantów 8, PAWILON POŁUDNIOWO-WSCHODNI, mur. (A)

56. Końskie, Partyzantów 6, GLORIETTA, mur. (A)

57. Końskie, Zamkowa 17, ŚWIĄTYNIA GRECKA, mur. (A)

58. Końskie, Mieszka I 4, ORANŻERIA EGIPSKA, mur. (A)

59. Końskie, Partyzantów 1 / Mieszka I, ALTANA, mur. (A)

60. Końskie, Partyzantów 1, „DOMEK WNUCZĘTÓW”, mur. (A)

61. Końskie, Partyzantów 1, BASZTY, mur. (A)

62. Końskie, Partyzantów 1 / 1 Maja, KAPLICZKA, mur. (A)

63. Końskie, Partyzantów 1, PARK,  ziem.-mur. (A)

64. Końskie, Partyzantów 1, OGRODZENIE, mur. (A)

65. Końskie, Partyzantów 1, KAPLICZKA w ogrodzeniu, mur. (A)

66. Końskie, Partyzantów 1, BRAMA POŁUDNIOWA , mur. (A)

67. Końskie, Mieszka I, BRAMA PÓŁNOCNA, mur. (A)

68. Końskie, Zamkowa, BRAMA ZACHODNIA, mur. (A)

69. Końskie, Zamkowa, PIWNICA Z KOPCEM WIDOKOWYM, mur.-ziem.

70. Końskie, Partyzantów 1, OFICYNA WSCHODNIA Z BRAMĄ,  mur.

71. Końskie, Partyzantów 1, STAJNIA, potem stolarnia, mur.

72. Końskie, Partyzantów 1, OBUDOWA STUDNI, mur.

73. Końskie, Mieszka I, MOSTEK NA KANALE, mur.-żel.

74. Końskie, Partyzantów 2/ róg  ul. Południowej, POMNIK SERCA PANA JEZUSA, mur.

75. Końskie, Partyzantów 11, DOM NR 11, drewn.

76. Końskie, Partyzantów 12, DWOREK, drewn.

77. Końskie, Partyzantów 13, DOM ZARZĄDCY MAJĄTKU TARNOWSKICH z ogrodzeniem, mur.

78. Końskie, Partyzantów 16 /Browarna , KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur.

79. Końskie, Piaskowa  1/ róg Staromłyńskiej, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur.

80. Końskie, Piłsudskiego 8, DOM Z BRAMĄ PRZEJEZDNĄ, mur.

81. Końskie, Piłsudskiego 11, DOM Z BRAMĄ PRZEJEZDNĄ, mur.

82. Końskie, Piłsudskiego 13, KAMIENICA Z BRAMĄ PRZEJEZDNĄ, mur.

83. Końskie, Piłsudskiego 15, KAMIENICA, mur.

84. Końskie, Piłsudskiego 18, KAMIENICA MIESZCZŃSKA Z BRAMĄ PRZEJEZDNĄ I OFICYNĄ,  mur.

85. Końskie, Piłsudskiego 20, DOM NR 20, mur

86. Końskie, Piłsudskiego 22, KAMIENICA Z BRAMĄ PRZEJEZDNĄ, mur.

87. Końskie, Piłsudskiego 26, DOM MIESZKALNY, wł. PSS Końskie, mur. (A)

88. Końskie, Piłsudskiego 27, HALA TARGOWA, mur.

89. Końskie, Piłsudskiego 30, KAMIENICA Z BRAMĄ PRZEJEZDNĄ, mur.

90. Końskie, Piłsudskiego 37, DOM Z BRAMĄ PRZEJEZDNĄ, mur.

91. Końskie, Piłsudskiego 42, KAMIENICA Z BRAMĄ PRZEJEZDNĄ, mur.

92. Końskie, Piłsudskiego 44, DOM Z BRAMĄ PRZEJEZDNĄ, mur.

93. Końskie, Piłsudskiego 46, DOM Z BRAMĄ PRZEJEZDNĄ, mur.

94. Końskie, Piłsudskiego 66, DOM NR 66, mur.

95. Końskie, Piłsudskiego , naprzeciw ZSP nr 3, POMNIK OFIAR EGZEKUCJI 1943 r, mur.

96. Końskie, Piłsudskiego 72, KAMIENICA Z BRAMĄ PRZEJEZDNĄ, mur.

97. Końskie, Piłsudskiego 82, KAMIENICA, ob. szkoła - ZDZ ,  mur.

98. Końskie, Piłsudskiego obok d. 84, KAPLICZKA NEOGOTYCKA, mur.

99. Końskie, Piłsudskiego 84, DWOREK z gankiem, mur- drewn.

100. Końskie, Piłsudskiego 84a, WILLA, mur.

101. Końskie, Piłsudskiego 112a, DOM NR 112 A, mur.

102. Końskie, Piłsudskiego 113, DOM NR 113, drewn.

103. Końskie, Piłsudskiego 124a, BUDYNEK GOSPODARCZY W MAJĄTKU FITTINGA, mur.                                            

104. Końskie, Piłsudskiego 145, KAPLICZKA, mur.

105. Końskie, Piłsudskiego ob. domu nr 171, KAPLICZKA, mur.

106. Końskie, Piłsudskiego 186, BURSA GIMNAZJALNA, mur.

107. Końskie, Pocztowa 1, DOM, mur.

108. Końskie, Pocztowa 2, DOM Z BRAMĄ PRZEJEZDNĄ, mur.

109. Końskie, Spacerowa / róg Gimnazjalnej, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur.-żel.

110. Końskie, Spacerowa 58, KAPLICZKA , mur.-żel.

 

ZESPÓŁ DWORCA KOLEJOWEGO

 

111. Końskie, Sportowa 1, DWORZEC KOLEJOWY, mur.

112. Końskie, Sportowa 1, WIEŻA CIŚNIEŃ, żelbet-mur.

113. Końskie, Sportowa 3, DOM, drewn.

114. Końskie, Sportowa 7, DOM, ob. PSSE, mur.

115. Końskie, Sportowa 11, DOM FABRYKANTA KRONENBLUMA, ob. hurtownia, mur.

116. Końskie, Starowarszawska 5, KAMIENICA, mur.

117. Końskie, Warszawska 4/4a, KAMIENICA, mur.

118. Końskie, Warszawska 6, DOM, mur.

 

ZESPÓŁ KOSZAR

 

119. Końskie, Warszawska 25, KOSZARY, potem szpital, ob. DPS, mur.

120. Końskie, Warszawska 25, MAGAZYN (PROCHOWNIA), ob. DPS, mur.

121. Końskie, Warszawska 25/27, ŁAŹNIA, tzw. „bania”, potem szpital zakaźny, ob.  DPS, mur.

122. Końskie, Warszawska 52, BUD. GŁ. WARSZTATÓW PAROWOZOWYCH, ob. hala „Kowent”, mur.

 

OSIEDLE KOLEJOWE

 

123. Końskie, Warszawska 49 , DOM, mur.

124. Końskie, Warsztatowa 2a, DOM, mur.

125. Końskie, Warsztatowa 2b, DOM, mur.

126. Końskie, Warsztatowa 2c, DOM Z BUDYNKIEM GOSPODARCZYM, mur.

127. Końskie, Warsztatowa 2e, DOM Z BUDYNKIEM GOSPODARCZYM, mur.

128. Końskie, Wjazdowa, CMENTARZ ŻYDOWSKI, ob. teren przemysłowy, ziemn.               

129. Końskie, Wjazdowa 4, DOM, drewn.

130. Końskie, Wjazdowa 4 (na posesji Starowarszawska 7), KRZYZ PRZYDROŻNY, mur.-żel.

131. Końskie, Zamkowa 5, DWOREK, ob. Biblioteka Pedagogiczna, mur.

132. Końskie, Zamkowa 19, KAMIENICA Z BRAMĄ PRZEJEZDNĄ, mur.

133. Końskie, Zamkowa 20, KAMIENICA, mur.

134. Końskie, Zamkowa 21, DOM NR 21, mur.

 

GMINA KOŃSKIE 

 

135. Baczyna 1a, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur.

136. Baczyna, skrzyżowanie z drogą nr 749 na Przysuchę, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur.

137. Barycz , Konecka 13, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur.

138. Bedlenko 66, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur.

139. Bedlenko, skraj wsi w kier. Bedlna, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur.

140. Bedlno 1, CMENTARZ PARAFIALNY rzym.-kat.

141. Bedlno, obok domu nr 10, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur.

142. Bedlno 56 naprzeciw posesji nr 56, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur.

143. Bedlno 58 – Karczunek, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur.

 

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. ANNY

 

144. Bedlno nr 74, KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW.ŚW. ANNY, mur.

145. Bedlno nr 74, DZWONNICA, mur.

146. Bedlno nr 74, CMENTARZ PRZYKOŚCIELNY

147. Bedlno nr 74, OGRODZENIE Z BRAMKAMI, mur.

148. Bedlno nr 74, PLEBANIA, mur.

149. Bedlno, skwerek,  KAMIEŃ GRANICZNY MAJĄTKU ZIEMSKIEGO, kam.

150. Bedlno, skwerek obok domu nr 66, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur.

141. Chełb, obok domu nr 10, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur.

152. Czerwony Most (Końskie, Partyzantów 60), FIGURA ŚW. JANA NEPOMUCENA, mur.

153. Czerwony Most  9, DOM, drewn.

154. Czysta, FIGURA ŚW. ANTONIEGO, mur.

155. Czysta 8, DOM, drewn.

156. Drutarnia obok domu nr 6, KAPLICZKA MATKI BOSKIEJ, mur.

157. Dyszów, Prusa - na zach. od domu nr 22, KRZYŻ  „dworski na grobli”, mur.-żel.

158. Dyszów, Prusa 9a, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur.

159. Gatniki, przy drodze nr 728 do Końskich, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur.

160. Grabków 11, WÓJTOSTWO, ob. szkoła podstawowa, mur.

161. Gracuch,  początek wsi od strony Proćwina, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur.

162. Izabelów 40, KAPLICZKA, mur.

163. Jeżów, obok domu nr 13, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur.

164. Jeżów, obok domu nr 23a, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur.

165. Kamienny Krzyż,  róg drogi do Wąsosza i pożar. nr 18, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur.

166. Koczwara (Pomyków 74 a), CZWORAK, ob. w ruinie, mur.

167. Kopaniny 10, skrzyżowanie dróg do Końskich i Bedlna, KAPLICZKA, mur.

168. Kornica, Główna przy OSP, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur.-żel.

169. Kornica, Główna 30, STACJA KOLEJOWA, ob. dom mieszk., mur.

170. Młynek Nieświński, Świętokrzyska 28, UKŁAD WODNY ZAKŁADÓW METALOWYCH z groblą

171. Młynek Nieświński, Świętokrzyska 28 , DOM WŁAŚCICIELA FABRYKI, ob. bud. administr., drewn.

172. Młynek, Świętokrzyska 47, CHAŁUPA NR 47, drewn.

 

ZESPÓŁ REZYDENCJONALNY

 

173. Modliszewice, Piotrkowska 30, DAWNY DWÓR, mur. (A)

174. Modliszewice, Piotrkowska 30, BUDYNEK BRAMNY, mur. (A)

175. Modliszewice, Piotrkowska 30, WYSPA WRAZ ZE STAWEM, ziemn. (A)

176. Modliszewice, Piotrkowska 30, BUDYNEK DAWNEJ KUŹNI, mur. (A)

177. Modliszewice, Piotrkowska 30, WIEŻA STRAŻNICZA, mur.

178. Modliszewice, Piotrkowska naprzeciw domu nr 57 , KAPLICZKA, mur.

179. Modliszewice, Piotrkowska skraj wsi od str. Końskich, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur.

180. Niebo, początek wsi, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur.

181. Nieświń, Kielecka naprzeciw posesji nr 4, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur.

182. Nieświń, Kielecka 37, KAPLICZKA, mur.

183. Nieświń, Zielona 1 a/ róg Fabrycznej, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur.

184. Nowy Dziebałtów 31, CHAŁUPA NR 31, drewn.,

185. Nowy Dziebałtów, plac w środku wsi, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur.

186. Nowy Kazanów 2, CHAŁUPA, drewn.

 

ZESPÓŁ KLASZTORNY BERNARDYNÓW, w tym:

 

187. Nowy Kazanów 8, KOŚCIÓŁ PAR. PW. ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY, mur. (A)

188. Nowy Kazanów 8, KLASZTOR BERNARDYNÓW, ob. wł. parafii pw. Zwiastowania NMP, mur. (A)

189. Nowy Kazanów 8, DZWONNICA, mur.

190. Nowy Kazanów 8, OGRODZENIE Z BRAMKAMI, mur.

191. Nowy Kazanów 8, PLEBANIA, drewn.

192. Nowy Kazanów 19, KUŹNIA, drewn.-mur.

193. Nowy Kazanów, grunty wsi Sierosławice, CMENTARZ PARAFALNY, rzym.-kat.

194. Piła 50 a, DWÓR TARNOWSKICH, ob. leśniczówka „Smolarnia” , mur.

195. Piła, za wsią pod lasem w kier. Stąporkowa, LEŚNICZÓWKA, ob. w przebudowie, mur.

196. Pomorzany, przy domu nr 53, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur.

197. Pomorzany, przy drodze nr 42, za wsią w kier. Żarnowa, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur.

198. Pomyków 32a, KAPLICZKA, mur.

199. Pomyków 45, DOM, ob. przedszkole, drewn.

200. Pomyków, ok. 200 m na południe od kościoła, CMENTARZ  EWANGELICKI

201. Poraj - las ok. 500 m. na płn.-wsch od wsi, KAPLICZKA ŚW. ANTONIEGO, mur.

202. Proćwin, skrzyżowanie ulic Głównej i Polnej, KAPLICZKA, mur.

203. Przybyszowy 41, KAPLICZKA, mur.

204. Rogów, Gwardii Ludowej 17, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur.

203. Rogów, Gwardii Ludowej  62 skraj wsi w kier. Młynka, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur.

206. Rogów, Gwardii Ludowej /róg Kozubskiego, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur.

207. Rogów, Podmiejska 29a, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur.- żel.

 

ZESPÓŁ ZAKŁADU I OSIEDLA PRZEMYSŁOWEGO,  w tym:

 

208. Sielpia, Słoneczna 19. HALA PRODUKCYJNA Z MASZYNOWNIĄ, mur. (A)

209. Sielpia, Słoneczna 19. SUSZARNIA DREWNA  I, mur. (A)

210. Sielpia, Słoneczna 19. SUSZARNIA DREWNA  II, mur. (A)

211. Sielpia, Słoneczna 19. PORTIERNIA  I, mur. (A)

212. Sielpia, Słoneczna 19. PORTIERNIA  II, mur. (A)

213. Sielpia, Słoneczna 19. OGRODZENIE PLACU FABRYCZNEGO, mur. (A)

214. Sielpia, Słoneczna 19. BUDYNEK ADMINISTRACYJNY , mur. (A)

215. Sielpia, Słoneczna 19. DOM URZĘDNIKÓW, mur. (A)

216. Sielpia, Słoneczna 19. BUDYNKI GOSPODARCZE  (2), mur. (A)

217. Sielpia, Słoneczna 19. SZKOŁA PRZYFABRYCZNA , mur. (A)

218. Sielpia, Słoneczna 19. SZPITAL, mur. (A)

219. Sielpia, Słoneczna 19. UKŁAD WODNY: STAW  Z GROBLĄ ZIEMNĄ I KANAŁEM ROBOCZYM (A)

220. Sielpia, Słoneczna 19. 27 DOMÓW OSIEDLA FABRYCZNEGO, mur. (A)

221. Sielpia, Kielecka (ob. Południowa 20), KRZYŻ PRZYDROŻNY, żel.

222. Sierosławice, Długa obok posesji nr 73, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur.

223. Sierosławice, ul. Długa/ przy dr.do cmentarza, KAPLICZKA MATKI BOSKIEJ, mur.

224. Stadnicka Wola, naprzeciw posesji nr 48, CMENTARZ EPIDEMICZNY

 

ZESPÓŁ KUŹNICY WODNEJ

 

225. Stara Kuźnica 46, DAWNA KUŹNIA, drewn.  (A)                                                                            

226. Stara Kuźnica 46, STAW Z GROBLĄ  ZIEMNĄ w układzie wodnym dawnej kuźni, ziemn.

227. Stara Kuźnica 46, MOST Z UPUSTEM ROBOCZYM w układzie wodnym dawnej kuźni, drewn.

228. Stara Kuźnica 46, UPUST JAŁOWY w układzie wodnym dawnej kuźni, drewn.

229. Stara Kuźnica, rozwidlenie dróg do Fidoru i Młynka, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur.

230. Stary Dziebałtów 13, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur. z żel. ogrodzeniem

231. Stary Dziebałtów 34, CHAŁUPA z częścią mieszkalną, oborą i stodołą, drewn.

232. Stary Dziebałtów 41, CHAŁUPA, drewn.

233. Stary Dziebałtów 44, CHAŁUPA, drewn.

234. Stary Kazanów, za posesją nr 7B, ZAMEK  Z FOSĄ - pozostałości, mur-ziem. (C)

235. Stary Sokołów, PARK DWORSKI

236. Stary Sokołów, centralny plac wsi, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur.

237. Sworzyce 13, DWÓR pozostałość, mur.

238. Sworzyce, koniec wsi w kier. Radomka, KAPLICZKA, mur.-żel.

239. Sworzyce, początek wsi od str. Grabkowa., KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur.- żel.

240. Trzemoszna, naprzeciw domu nr 13, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur. z żeliw. ogrodzeniem

241. Wąsosz Nowiny - droga do Małachowa, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur.

242. Wąsosz Nowiny – droga do Małachowa, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur. (połamany)

243. Wąsosz Nowiny, przy domu nr 29, KAPLICZKA, mur. z żeliw. ogrodzeniem

244. Wąsosz Zarowie, w sąsiedztwie posesji nr 22c, KRZYŻ PRZYDROŻNY, mur. z żeliw. ogrodzeniem

245. Wąsosza – Stara Wieś, obok domu nr 1, KAPLICA PW. MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, mur.

246. Wincentów przy dr. nr 728 za wsią w kier. Gatnik, FIGURA ŚW. JANA NEPOMUCENA, mur.