Historia ustanowienia odznaki Turysta Ziemi Koneckiej

Pomysł ustanowienia odznaki zrodził się w 1994 roku na jednym z posiedzeń Zarządu w Klubie Turystyki Kolarskiej PTTK „Pasat” Ideą jej powstania było zwrócenie uwagi turystów na walory krajoznawcze powiatu koneckiego. Odznaka „rodziła się” w wielkich bólach. Inicjatorzy przedsięwzięcia: Wojciech Pasek, Zbigniew Gontem i Leszek Stachura mieli problemy z przekonaniem co do celowości jej powstania najpierw bardziej doświadczonych działaczy Oddziału, a później samorządu gminnego, który współfinansował wykonanie wzoru. Pomysł został zrealizowany dzięki pomocy ówczesnego przewodniczącego Rady Miejskiej w Końskich Adama Sosnowskiego. Pierwszy okres po ustanowieniu Odznaki nie należał do obiecujących. Sytuacja zmieniła się całkowicie z chwilą wprowadzenia odpowiedniej informacji i jej upowszechnienia. Dziś można stwierdzić, iż „Turysta Ziemi Koneckiej” w sposób doskonały spełnia swoją promocyjną rolę. Świadczy o tym zdobycie Odznaki przez 200 osób spoza konecczyzny, reprezentujących wszystkie województwa kraju. Poniżej przedstawiam podstawowe dane dotyczące Odznaki w układzie jaki interesował ZG PTTK oraz kolekcjonerów pamiątek turystycznych.

 

Autorem projektu regulaminu jak i projektu wzoru Odznaki był późniejszy prezes Oddziału Wojciech Pasek. Projekty te zostały zatwierdzone przez Zarząd Oddziału PTTK w Końskich uchwałą nr 1/96 w dniu 04.01.1996 r., przy czym zdobywanie punktów do odznaki rozpoczęło się od dnia 8.03.1996 r. podczas XXI Rajdu Bab. Pierwszą odznakę w stopniu brązowym zdobył w dniu 27.07.1996 r. jej inicjator, dając tym samym dobry przykład do naśladowania niezdecydowanym turystom. Pierwsza Złota Odznaka zdobyta w trybie regulaminowym, została wręczona na uroczystym zakończeniu VI Koneckiego Maratonu Pieszego na 50 km.w dniu 14.06.1998 r. Krzysztofowi Boguszowi z Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach.

 

Wzór odznaki został wykonany w byłych Zakładach PTTK „Foto-Pam” w Starym Sączu. Odznaka ma kształt prostokąta o wymiarach 35 x 25 mm. Swoją grafiką nawiązuje do historii miasta i tradycji turystycznych na Ziemi Koneckiej. Widnieje na niej herb miasta Końskie i logo PTTK na tle najbardziej charakterystycznego obiektu zabytkowego miasta - wybudowanej w roku 1825 przez włoskiego architekta Franciszka Marię Lanciego Oranżerii Egipskiej w stylu staroegipskim. Zdobycie Odznaki potwierdzane jest w „Informatorze-Regulaminie”. Książeczka zawiera oprócz informacji o normach do spełnienia na poszczególne stopnie Odznaki także podstawowe dane o zwiedzanych miejscowościach i obiektach. Autorem opisów krajoznawczych był nie żyjący już dziś członek Zarządu Oddziału Kol. Andrzej Fajkosz.

 

Przyznawaniem Odznaki oraz prowadzeniem jej rejestru zajmuje się Referat Weryfikacyjny przy Zarządzie Oddziału PTTK w Końskich. Odznakę w stopniu Złotym Honorowym, przyznawaną za wybitne zasługi dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa na Ziemi Koneckiej, nadaje Zarząd Oddziału na wniosek jego Prezydium.

 

Opracował: Wojciech Pasek

 

Pobierz dokument w formie pdf