Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Turysta Ziemi Opatowskiej” - Regulamin

Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Turysta Ziemi Opatowskiej” - Regulamin

 

 1. Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Turysta Ziemi Opatowskiej” zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Zarząd Oddziału PTTK w Opatowie dla uczczenia 50-lecia działalności PTTK.
 2. Odznaka ma na celu propagowanie i popularyzację walorów krajoznawczych i tradycji historycznych Ziemi Opatowskiej.
 3. Odznakę zdobywa się przez udział w imprezach turystyki kwalifikowanej (piesza, rowerowa, motorowa).
 4. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny, złoty.
 5. W ciągu roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.
 6. Dla zdobycia odznaki w stopniu brązowym należy spełnić jeden z dwóch poniższych wymogów:
  1. zwiedzić 10 dowolnych miejscowości z załączonego wykazu i wziąć udział w dwóch imprezach kulturalnych odbywających się na Ziemi Opatowskiej. Imprezy kulturalne to wybrane przez zdobywającego odznakę z Kalendarza Imprez Turystycznych, Kulturalnych i Rekreacyjno-Sportowych Województwa świętokrzyskiego wydawanego co roku przez Urząd Marszałkowski w Kielcach,
  2. zwiedzić 10 miejscowości z wykazu, w tym 5 obowiązkowo: Opatów, Ptkanów k/Opatowa, Sandomierz, Tarłów, Ujazd.
 7. Dla zdobycia odznaki w stopniu srebrnym należy zwiedzić kolejne 10 miejscowości z wykazu oraz spełnić jeden z poniższych wymogów:
  1. wziąć udział w Jarmarku Opatowskim i zwiedzić podziemia Opatowskie,
  2. przejść niebieski szlak turystyczny na odcinku Gołoszyce – Opatów.
 8. Dla zdobycia odznaki w stopniu złotym należy zwiedzić 10 z pozostałych miejscowości z wykazu oraz spełnić dwa z pośród trzech poniższych wymogów:
  1. przejść niebieski szlak turystyczny na odcinku Opatów – Dwikozy,
  2. przejść czerwony szlak turystyczny na odcinku Gołoszyce – Annopol,
  3. złożyć 10 fotografii formatu 15x21 obiektów architektury. W/w zdjęcia przechodzą na własność Pracowni Krajoznawczej Oddziału PTTK w Opatowie.
 9. Poświadczenie udziału w imprezach, przejście szlaku turystycznego i pobyt w miejscowościach należy dokonać w książeczkach uprawianej dyscypliny turystycznej (OTP, KOT, MOT) dowolną pieczątką miejscowości lub organizatora.
 10. Za wybitne zasługi w popularyzacji turystyki i krajoznawstwa na Ziemi Opatowskiej Zarząd Oddziału PTTK w Opatowie może przyznać odznakę w stopniu złotym honorowo.
 11. Weryfikację Odznaki prowadzi Oddział PTTK w Opatowie Plac Obrońców Pokoju 18, 27-500 Opatów, tel. (0-prefiks-15) 868-27-78.
 12. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału PTTK w Opatowie.

 

Wykaz miejscowości do zwiedzania

 

Baćkowice, Bidziny, Bodzechów, Bałtów, Ćmielów, Czyżów Szlachecki, Gierczyce, Gliniany, Gorlice, Góry Pęchowskie k/Klimontowa, Iwaniska, Janowice, Karwów, Mleczanów, Klimontów, Konary, Koprzywnica, Krzemionki Opatowskie, Momin, Małoszyce, Międzygórz, Nagorzyce, Nikisiałka Mała, Opatów, Ossolin, Ożarów, Ptkanów k/Opatowa, Sandomierz, Skotniki, Sobótka, Stodoły, Sulisławie, Tarłów, Trójca, Tudorów, Ujazd, Witosławska Góra, Włostów, Wojciechowice, Zawichost.

 

Pobierz regulamin w formacie pdf