Zapraszamy na konferencję

14-11-2023 19:15

Ziemia Konecka w dobie rewolucji przemysłowej XX wieku - zapraszamy na konferencję naukową, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2023 r. 


Muzeum Regionalne PTTK oraz Komisja Opieki nad Zabytkami działająca przy koneckim Oddziale PTTK zapraszają na Konferencję Naukową pt. „Ziemia Konecka w dobie rewolucji przemysłowej XX wieku”. Przewidziane jest wygłoszenie 12 referatów. W charakterze prelegentów wystąpią historycy i regionaliści, których zadaniem będzie przybliżenie walorów, historii i dorobku gospodarczego Ziemi Koneckiej na tle Polski i regionu świętokrzyskiego, z uwzględnieniem Centralnego Okręgu Przemysłowego. Konferencji towarzyszyć będą: wystawa prac malarskich Katarzyny Sorn, która obchodzi 35 -lecie pracy twórczej, wystawa dokumentów i przedmiotów związanych z przemianami społeczno gospodarczymi regionu oraz pokaz prac laureatów konkursu plastycznego na projekt znaczka i kartki pocztowej z okazji 275 rocznicy uzyskania przez Końskie praw miejskich.


Wydarzenie to objęli swoim patronatem: Zbigniew Koniusz - Wojewoda Świętokrzyski, Andrzej Bętkowski - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Jerzy Kapłon - prezes Zarządu Głównego PTTK oraz Krzysztof Obratański - Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Wojciechem Paskiem UMiG w Końskich, Oddział PTTK w Końskich ul. Partyzantów 1, zachodnie skrzydło pałacowe, pok. nr 3, tel. 665 120 308.

 

Plakat wydarzenia - kliknij i drukuj

Zaproszenie z programem - kliknij i drukuj