Jan Zagdański ( 1932-1995)

Jan Zagdański urodził się 19 grudnia 1932 roku w Końskich w rodzinie robotniczej. Był synem Jakuba i Genowefy z domu Kazik. W 1939 r. rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 2 w Końskich, a następnie po zakończeniu wojny w Technikum Mechaniczno-Odlewniczym w tym samym mieście.

Świadectwo dojrzałości otrzymał w 1951 roku. Zgodnie z nakazem pracy swoje pierwsze zatrudnienie znalazł w Kamieniołomach Bazaltu i Granitu w Strzegomiu na stanowisku kierownika utrzymania ruchu. Podczas służby wojskowej ukończył Podoficerska Szkołę Wojsk Lotniczych w Zamościu. W 1955 roku powrócił do Końskich i podjął pracę w Koneckich Zakładach Odlewniczych, początkowo jako pracownik modelarni, a następnie jej kierownik. W zakładzie tym, aż do odejścia na emeryturę w 1992 roku piastował jeszcze szereg innych funkcji : kierownika utrzymania ruchu, mistrza zmianowego, szefa działu wojskowości oraz wiceprzewodniczącego branżowych związków zawodowych. 


Był społecznikiem, członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń, m.in. Klubu Oficerów Rezerwy i Ligi Obrony Kraju. W 1965 roku wstąpił do Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego. Działał aktywnie w Komisji Kajakowej przy koneckim Oddziale PTTK, biorąc udział i organizując ogólnodostępne spływy kajakowe. Przeprowadzał liczne imprezy krajoznawcze turystyki motorowej. Współorganizował kilkanaście edycji Ogólnopolskich Rajdów Samochodowo-Motorowych Odlewników i Metalowców. Od 1985 roku był też członkiem Zarządu Oddziału PTTK w Końskich. 

Za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej został wielokrotnie wyróżniony. Posiadał wysokie odznaczenia państwowe i resortowe : Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi (1989), brązowy Medal Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju (1987), Odznakę Za Zasługi dla Kielecczyzny (1976), Odznakę Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju (1982), Odznakę 25 lat w PTTK (1992).

Zmarł 22 grudnia 1995 roku w Końskich i tam został pochowany.

Biogram Jana Zagdańskiego opracowany został na podstawie protokołów komisji i ksiąg ewidencyjnych członków PTTK znajdujących się w Zarządzie Oddziału PTTK w Końskich oraz na podstawie przekazów ustnych syna Waldemara Zagdańskiego i notatki sporządzonej przez siostrę Bogusławę Zagdańską Łyżwę ( w zbiorach autora). 

 

Opracował : Wojciech Pasek.