Ryszard Kurczyński (1937-2004)

Ryszard Kurczyński urodził się 27 sierpnia 1937 r. w Czerwonej Woli jako syn Franciszka i Joanny. Był absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Swoją pracę zawodową związał z Powiatową Komendą Policji w Końskich zajmując przez piętnaście lat stanowisko naczelnika wydziału służby drogowej, a następnie oficera dyżurnego komendy. Na emeryturę odszedł w stopniu porucznika. 

 

Pełnił szereg funkcji społecznych. Między innymi od 1970 r. był członkiem komisji komunikacji i budownictwa drogowego Powiatowej Rady Narodowej w Końskich W tym samym roku wstąpił do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Działając aktywnie w Komisji Turystyki Motorowej przy miejscowym oddziale PTTK angażował się wraz z żoną Ireną w organizację zlotów, rajdów i wycieczek krajoznawczych po regionie kieleckim. Pomagał w przygotowaniu i przeprowadzeniu kilkanastu edycji Ogólnopolskiego Rajdu Samochodowo-Motocyklowego Odlewników i Metalowców. Ściśle współpracował z Kołem PTTK przy Koneckich Zakładach Odlewniczych. Wielokrotnie pełnił rolę sędziego na imprezach turystyki motorowej.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej oraz działalności społecznej był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, m.in. : Srebrnym Krzyżem Zasługi (1988), Odznaką Za Zasługi w Ochronie Porządku Publicznego – brązową (1976), srebrną (1983), złota (1988), srebrną Odznaką w Służbie Narodu (1981), srebrną Honorową Odznaką PTTK (1995), złotą Honorową Odznaką Turysta Ziemi Koneckiej (1996). Zmarł w dniu 20 sierpnia 2004 roku w Końskich i tam został pochowany.

Biogram Ryszarda Kurczyńskiego został opracowany na podstawie kronik i ksiąg ewidencyjnych członków Oddziału PTTK w Końskich znających się w jego zbiorach oraz na podstawie relacji ustnej i dokumentów udostępnionych w dniu 5.12.2007 r. przez żonę Irenę Kurczyńską (w zbiorach autora).


Opracował : Wojciech Pasek.