Marian Krupa (1902 - 1984)

Marian Krupa urodził się 5 grudnia 1902 roku w Skarżysku Kamiennej. Był synem Wojciecha i Ludwiki. Po ukończeniu gimnazjum oraz średniej Szkoły Handlowej w Końskich, w 1923 roku rozpoczął pracę nauczycielską w powiecie Opoczyńskim. W 1925 roku został kierownikiem szkoły w Skórkowicach.

Oprócz nauczania udzielał się społecznie doprowadzając do wybudowania we wsi ze środków społecznych remizy strażackiej. Od 1936 roku kierował kolejną szkołą w Turowicach. Tu zastała go wojna. Prowadził tajne nauczanie do chwili wydania go Niemcom przez policję granatową. Zmuszony do ukrywania się wyjechał do Nowego Miasta pod zmienionym imieniem jako Mikołaj Krupa. Tam kontynuował tajne nauczanie oraz działalność kulturalno-oświatową. Nawiązał kontakty z ruchem oporu. Wspomagał partyzantów w zdobywaniu żywności i zboża z transportów okupanta. Przez dwa lata nauczał dzieci bez pobierania wynagrodzenia. Po wojnie pracował jako kierownik szkoły dla pracujących w Końskich. W dniu 4 sierpnia 1960 roku wstąpił do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Wspólnie z żoną Ireną aktywnie działał w Komisji Opieki nad Zabytkami i Ochrony Przyrody przy Oddziale PTTK w Końskich. W roku 1975 został przewodniczącym tej komisji. Czynnie uczestniczył w sejmikach i spotkaniach szkoleniowych organizowanych dla opiekunów zabytków. Posiadał uprawnienia Społecznego Opiekuna Zabytków. W PTTK pełnił również funkcję przewodniczącego oddziałowej Komisji Rewizyjnej. Przez cały okres pracy pedagogicznej działał społecznie w Związku Nauczycielstwa Polskiego. 


Za zasługi położone dla niepodległości kraju, osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz działalność społeczną był wielokrotnie odznaczany. Posiadał między innymi : Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1982), Medal Niepodległości (1929), Medal za Długoletnią Służbę (1938), Złoty Krzyż Zasługi (1973), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1980), Złotą Odznakę ZNP.

Zmarł w Końskich w dniu 20 listopada 1984 roku. Spoczywa z żoną na cmentarzu w Tczewie.

Biogram Mariana Krupy został opracowany na podstawie protokołów Zarządu i komisji Oddziału PTTK w Końskich oraz kronik i ksiąg ewidencyjnych członków PTTK znajdujących się w jego zbiorach.