Mieczysław Kotas (1922-1997)

Mieczysław Kotas urodził się 24 maja 1922 roku w we wsi Trzemoszna koło Końskich. Był synem Jana i Franciszki z domu Adamus oraz mężem Barbary, wieloletniej działaczki koneckiego oddziału PTTK.

W latach nauki należał do szkolnego koła modelarstwa samolotowego, biorąc udział w zawodach sportowych tej dyscypliny. W czasie okupacji hitlerowskiej został łącznikiem i kolporterem prasy w Armii Krajowej. Był aresztowany i więziony w Końskich, a następnie skierowany na roboty przymusowe do Rzeszy. W rodzinne strony powrócił w 1946 roku. Posiadał wykształcenie średnie ekonomiczne. Pracował w pionie spółdzielczości wiejskiej: w GS Samopomoc Chłopska w Sworzycach oraz PZGS SCh w Końskich, a ostatnie lata w Rejonie Dróg Publicznych na stanowisku głównego księgowego. Od chwili przejścia na emeryturę swój wolny czas poświęcał na działalność społeczną. W roku 1985 został członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Wstępił do Komisji Opieki nad Zabytkami i Ochrony Przyrody przy Oddziale PTTK w Końskich. Przez dwie kadencje, w latach 1989-1996 pełnił obowiązki przewodniczącego oddziałowej Komisji Rewizyjnej. Był także członkiem Światowego Związku Żołnierzy AK. Za pracę zawodową i społeczną oraz działalność konspiracyjną w czasie wojny był wielokrotnie odznaczany, między innymi : Medalem Zwycięstwa i Wolności (1986), Medalem 40 lecia (1984), Odznaką Weterana Walk o Niepodległość, Odznaką Za Zasługi dla Kielecczyzny (1985), Odznaką Za Zasługi dla Drogownictwa, złotą Odznaką Przodujący Drogowiec (1985), złotą Honorową Odznaką Turysta Ziemi Koneckiej (1996).

Zmarł w dniu 4 kwietnia 1997 roku w Końskich i tam został pochowany.

Biogram Mieczysława Kotasa został opracowany na podstawie protokołów Zarządu i komisji Oddziału PTTK w Końskich oraz kronik i ksiąg ewidencyjnych członków PTTK znajdujących się w jego zbiorach, a także na podstawie pisemnej informacji złożonej w dniu 17.12.2007 r. przez córkę Barbarę Sekułę Kotas (w zbiorach autora).