Kazimierz Kosmulski (1912 – 1979)

Kazimierz Kosmulski urodził się 25 lutego 1912 roku w Przedborzu. Był synem Romana i Heleny. W Końskich ukończył szkołę podstawową, a następnie Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. Św. Stanisława Kostki, zdając egzamin maturalny w 1930 roku.

Mieszkał w obrębie zespołu pałacowo-parkowego w zabytkowym budynku, gdzie obecnie znajduje się siedziba koneckiego Oddziału PTTK. Tuż przed wybuchem II wojny światowej ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. W Radomiu odbył aplikację sędziowską i tam pracował przez całą okupację niemiecką. Po zakończeniu wojny powrócił do Końskich i podjął pracę w Sądzie Grodzkim. Początkowo na stanowisku asesora, a następnie sędziego. Ze względu na naciski i ingerencje czynione przez ówczesne władze do prowadzonych przez niego spraw oraz zastrzeżenia do wydawanych wyroków, zrezygnował z pełnionej funkcji. Od 1951 roku pracował jako radca prawny w wielu koneckich instytucjach i zakładach pracy. Między innymi był zatrudniony w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni ”Samopomoc Chłopska”, Koneckich Zakładach Przemysłu Terenowego, Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” oraz Koneckich Zakładach Odlewniczych.


Będąc jeszcze studentem, w 1938 roku na uczelni wstąpił do Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W dniu 9 grudnia 1953 roku został członkiem PTTK. Z dużym poświęceniem zaangażował się w pracę Towarzystwa. Przez kilka kadencji był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK w Końskich. W latach 1963-69 pełnił funkcję prezesa, a później, aż do swojej śmierci w 1979 roku wiceprezesa tego oddziału. Przyczynił się do uruchomienia działalności gospodarczej, powołując Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego. W roku 1969 doprowadził do pozyskania pierwszego lokalu na siedzibę oddziału. Był jednym z inicjatorów organizowania imprez turystyki motorowej, w tym Ogólnopolskich Rajdów Motorowych Odlewników i Metalowców. W okresie kierowania przez niego pracami Zarządu oddane zostały do użytku pierwsze odcinki znakowanych szlaków turystycznych na Ziemi Koneckiej. Z konsekwencją zabiegał o ochronę dóbr kultury aktywnie uczestnicząc w pracach Komisji Opieki nad Zabytkami. Był delegatem na Zjazd PTTK, członkiem Sądu Koleżeńskiego przy Zarządzie Głównym PTTK w Warszawie oraz przez dwie kadencje w okresie 1972-1977 członkiem Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Kielcach. Swoimi zdolnościami organizacyjnymi, doświadczeniem życiowym i zaangażowaniem w działalność Towarzystwa przyczynił się w sposób znaczący do rozwoju krajoznawstwa i turystyki w regionie świętokrzyskim. 

Za pracę zawodową i społeczną został wyróżniony wieloma odznaczeniami, m.in. : Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, złotą Odznaką Honorową PTTK, Odznaką Za Zasługi dla Kielecczyzny, złotą Odznaką Zasłużony Działacz Turystyki (1974), złotą Odznaką Za Opiekę nad Zabytkami, złotą Odznaką Odbudowy Warszawy (1950), Odznaką Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego (1973), srebrną Odznaką PTTK (1969), Medalem 100-lecia Turystyki Polskiej, złotą Odznaką Zasłużonego Działacza Zrzeszenia Prawników Polskich (1976). Zmarł w dniu 22 lutego 1979 roku w Końskich i tam został pochowany.

Biogram Kazimierza Kosmulskiego został opracowany na podstawie protokołów komisji i Zarządu Oddziału PTTK w Końskich znajdujących się w jego zbiorach oraz na postawie informacji złożonej w dniu 14.01.2008 r. przez córkę Annę Kosmulską ( w zbiorach autora). 


Opracował : Wojciech Pasek