Stanisław Dąbrowski (1931-1995)

Stanisław Dąbrowski urodził się 15 stycznia 1931 roku w Końskich. Był synem Antoniego i Marianny. Całe swoje życie zawodowe i społeczne związał z rodzinnym miastem. W Końskich uczęszczał do szkoły podstawowej i średniej. Przepracował czterdzieści lat na różnych stanowiskach w Koneckich Zakładach Odlewniczych : rachmistrza, księgowego, a następnie przez wiele lat pracownika kontroli jakości.

Od młodości interesował się sportem i turystyką. W latach 1950-60 był zawodnikiem Klubu Sportowego „Stal” Końskie, kapitanem drużyny futbolowej. Mając duży autorytet w środowisku sportowym nosił przydomek piłkarza-dżentelmena. Działał w PCK. Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wstąpił w dniu 21.06.1976 roku. Aktywnie uczestniczył w pracach Komisji Turystyki Motorowej przy Zarządzie oddziału w Końskich. Inspirował działalność zakładowego koła PTTK w KZO. Organizował wiele wycieczek krajoznawczych dla pracowników zakładu. Przez kilkanaście lat był współorganizatorem i zastępcą komandora Ogólnopolskich Rajdów Samochodowo-Motocyklowych Odlewników i Metalowców, jednej z największych imprez turystyczno-krajoznawczych w regionie. Posiadał uprawnienia organizatora turystyki. W roku 1985 został członkiem Zarządu Oddziału PTTK w Końskich, a od roku 1987 był członkiem prezydium tego Zarządu, pełniąc funkcję Skarbnika i jednocześnie opiekuna oddziałowej komisji motorowej. 

Za zasługi w pracy społecznej wyróżniony został w 1992 roku Odznaką 25 lat w PTTK, a w roku 1995 srebrną Honorową Odznaką PTTK.

Zmarł w dniu 11 maja 1995 roku w Końskich i tam został pochowany. 


Biogram Stanisława Dąbrowskiego został opracowany na podstawie protokołów Zarządu i komisji Oddziału PTTK w Końskich oraz kronik i ksiąg ewidencyjnych członków PTTK znajdujących się w jego zbiorach, a także na podstawie relacji ustnych uzyskanych w grudniu 2007 r. od syna Marka Dąbrowskiego oraz kolegi z zakładu pracy Wojciecha Wojcieszki. 


Opracował : Wojciech Pasek.