Jadwiga Tatar (1934-2005)

Jadwiga Tatar urodziła się 13 września 1934 roku w Końskich. Była córka Jana i Walerii z domu Turalskiej. Posiadała wykształcenie średnie techniczne. Pracowała w koneckim oddziale Narodowego Banku Polskiego jako księgowa.

 

Od 16 czerwca 1966 roku należała do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Z zamiłowaniem uprawiała wędrówki piesze. Szczególnym sentymentem darzyła góry zdobywając kolejne stopnie odznak turystyki kwalifikowanej. Swoje doświadczenie zawodowe wykorzystywała w pracy społecznej. Przez trzy kadencje od 1985 roku pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej przy Oddziale PTTK w Końskich. Była specjalistą od weryfikacji bilansów. Posiadała uprawnienia organizatora turystyki. Należała do koła miejskiego oraz Komisji Opieki nad Zabytkami. Przez 15 lat aktywnie uczestniczyła w przedsięwzięciach krajoznawczych realizowanych przez PTTK i oddziały terenowe NBP. 

Za zaangażowanie w działalności społecznej wyróżniona została między innymi srebrną Honorową Odznaką PTTK, odznaką 25 lat w PTTK oraz złotą Honorową Odznaka Turysta Ziemi Koneckiej (1996).

Zmarła 27 października 2005 roku w Końskich i tam została pochowana.

Biogram Jadwigi Tatar został opracowany na podstawie rejestrów i ksiąg ewidencyjnych Zarządu Oddziału PTTK w Końskich, a także na podstawie informacji pisemnej złożonej w przez córkę Marię Wójtowicz zamieszkałą w Końskich (w zbiorach autora). 


Opracował : Wojciech Pasek.