Józef Wiktor Sporysz ( 1887- 1975 )

Józef Sporysz urodził się w dniu 6 marca 1887 roku w Warszawie. Pracował jako kancelista w biurze pisania podań w Końskich. Krajoznawstwem zajmował się od 1946 roku, od chwili spotkania z regionalistą Egelbertem Fajkoszem, który w Liceum Ogólnokształcącym w Końskich zorganizował prelekcje na temat Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego.

Kierowany potrzebą społecznego działania i chęcią reaktywowania koneckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego zgromadził wokół siebie wielu przedwojennych działaczy PTK, m.in. M. Sokalskiego i Wł. Łasińskiego do których dołączyli później K. Kosmulski i F. Przyborowski. W kolejnych latach organizował spotkania oraz wycieczki, mające na celu utrwalanie w pamięci miejsc potyczek partyzanckich i działań zbrojnych podczas okupacji hitlerowskiej. W latach 1951 -1958 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Powiatowego PTTK w Końskich.


Za wieloletnią i aktywna działalność krajoznawczą został wyróżniony między innymi w 1960 r. Dyplomem ZG PTTK oraz Złotą Odznaką PTTK w 1969 r. Zmarł, nie pozostawiając bliskich, w dniu 12 lipca 1975 roku w Końskich i tam został pochowany na cmentarzu parafialnym.

Biogram Józefa Sporysza został opracowany na podstawie zachowanej legitymacji członkowskiej, rejestrów członków znajdujących się w archiwum Oddziału PTTK w Końskich oraz na podstawie ustnej relacji Feliksa Przyborowskiego zamieszkałego w Końskich. 


Opracował : Wojciech Pasek.